XXII LO

XXII Liceum Ogólnokształcące im. José Martí w Warszawie

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 marca – 26 czerwca 2020 roku posiłki nie będą dostarczane.