Opłaty

Cennik posiłków

Abonament

Śniadanie 2,00 zł
Zupa 1,50 zł
II danie + deser + napój 6,50 zł
Zupa + II danie + deser + napój 7,40 zł
Podwieczorek 2,00 zł

Poza abonamentem (kupowane pojedynczo)

Zupa 2,00 zł
II danie + deser + napój 7,00 zł
Zupa + II danie + deser + napój 9,00 zł

UWAGA! Obiady pojedyncze można wykupić do godziny 9.00.

Opłaty miesięczne: październik 2018

Zestaw Cena jednostkowa Liczba dni Razem
zestawy dostępne dla wszystkich uczniów
I zestaw: zupa 1,50 23 34,50
II zestaw: II danie + deser + napój 6,50 23 149,50
III zestaw: zupa + II danie + deser + napój 7,40 23 170,20
zestawy dostępne dla uczniów oddziałów przedszkolnych
IV zestaw: pełne wyżywienie (śniadanie + zupa + II danie + deser + napój + podwieczorek) 11,40 23 262,20
Śniadanie 2,00 23 46,00
Podwieczorek 2,00 23 46,00

Zgłoszenie do żywienia

W celu zgłoszenia ucznia do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej prosimy o:

  • przesłanie informacji e-mailem na adres: obiady209@gmail.com, podając następujące dane:
   1. imię i nazwisko dziecka;
   2. klasę, do której uczęszcza;
   3. wybrany zestaw żywieniowy:
    • Zestaw I: zupa
    • Zestaw II: II danie + deser + napój
    • Zestaw III: zupa + II danie + deser + napój
    • Zestaw IV (dedykowany dla uczniów klas 0 — oddział przedszkolny): śniadanie + zupa + II danie + deser + napój + podwieczorek
   4. adres e-mail oraz numer telefonu Rodzica/Opiekuna prawnego;

lub

UWAGA!

Zgłoszenie Państwa dziecka do korzystania z żywienia traktowane jest jako zgłoszenie na cały rok szkolny.

W przypadku ewentualnej rezygnacji z posiłków, fakt ten należy zgłosić pisemnie (e-mail/SMS) minimum 3 dni wcześniej. W przypadku braku pisemnej rezygnacji, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest opłacać żywienie w kolejnych miesiącach.

Brak wpłat za żywienie w wyznaczonych terminach może spowodować zawieszenie wydawania posiłków.

Płatności

Opłaty za posiłki w miesiącu październiku należy dokonywać wpłatą na konto bankowe do dnia 5 października.

Usługi Gastronomiczne Janusz Kacprzak
ul. Fontany 3
01-835 Warszawa

Nr konta bankowego: 81 1050 1054 1000 0090 9658 0494

W tytule przelewu prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko ucznia;
 • klasę;
 • numer zestawu (I, II, III lub IV);
 • liczbę dni;
 • miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

Istnieje możliwość dokonania opłaty za wyżywienie gotówką. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane na terenie szkoły w sali nr 016 (szatnia) w dniach 26–28 września 2018 r. w godzinach:

 • środa 26 września — od 7.30 do 10.00;
 • czwartek 27 września — od 7.30 do 10.00;
 • piątek 28 września — od 7.30 do 10.00.

Odwoływanie posiłków

Zgłaszanie

Nieobecności dzieci na obiadach prosimy zgłaszać dzień wcześniej, wyłącznie SMS pod numer telefonu 730 021 771 lub drogą e-mailową na adres obiady209@gmail.com podając imię, nazwisko, klasę oraz termin nieobecności ucznia.

W przypadkach nagłych (np. choroba) nieobecności można zgłaszać w danym dniu najpóźniej do godziny 8.30 wiadomością SMS pod numer telefonu 730 021 771 podając imię, nazwisko, klasę oraz termin nieobecności ucznia.

Zwroty za odwołania

Wszystkie nieobecności prawidłowo zgłoszone będzie można odliczyć od wpłaty za kolejny miesiąc. Odpisy będą rozliczane w systemie miesięcznym. Nie będzie możliwe skumulowanie odpisów i rozliczenia całości później.

Odpisy za czerwiec będą rozliczane po zakończeniu roku szkolnego na wniosek przesłany przez Rodzica/Opiekuna prawnego e-mailem z podaniem numeru konta do zwrotu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.