SP133

Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Szanowni Państwo,

w dniach 25 maja – 25 czerwca została uruchomiona aplikacja dla klas 0–III umożliwiająca zamawianie posiłków dla uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Zamówione żywienie dla uczniów klas IV–VIII zostało automatycznie anulowane w systemie do dnia 26 czerwca, a wartość odwołanych posiłków przeniesiona na indywidualne konta użytkowników i będzie mogła zostać przeznaczona na kolejne zamówienia.

Przypominamy, że zwrot dodatniego salda z konta w aplikacji jest cały czas możliwy i następuje na wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego e-mailem z podaniem numeru konta bankowego do zwrotu.

***

Szanowni Państwo,

w dniach 12-13 marca (dyżur opiekuńczo-wychowawczy) stołówka szkolna będzie przygotowywać obiady w liczbie zgodnej ze złożonymi zamówieniami w aplikacji.

Jeżeli Państwa dziecko/dzieci w tych dniach nie będą obecne w szkole i tym samym nie będą korzystały z żywienia, prosimy o odnotowanie tego faktu w aplikacji przez dokonanie anulacji posiłku. Nie będzie możliwości zwrotu opłaty za nieodwołany posiłek.

W dniach 16 marca – 22 maja (szkoła zamknięta) obiady zostały automatycznie anulowane w systemie, a wartość odwołanych posiłków przeniesiona na indywidualne konta użytkowników i będzie mogła zostać przeznaczona na kolejne zamówienie.

Pozdrawiamy życząc zdrowia i spokoju,
zespół Usługi Gastronomiczne