SP133

Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
w dniach 12-13 marca (dyżur opiekuńczo-wychowawczy) stołówka szkolna będzie przygotowywać obiady w liczbie zgodnej ze złożonymi zamówieniami w aplikacji.

Jeżeli Państwa dziecko/dzieci w tych dniach nie będą obecne w szkole i tym samym nie będą korzystały z żywienia, prosimy o odnotowanie tego faktu w aplikacji przez dokonanie anulacji posiłku. Nie będzie możliwości zwrotu opłaty za nieodwołany posiłek.

W dniach 16-25 marca (szkoła zamknięta) obiady zostaną automatycznie anulowane w systemie, a wartość odwołanych posiłków automatycznie zostanie przeniesiona na indywidualne konta użytkowników i będzie mogła zostać przeznaczona na kolejne zamówienie.

Pozdrawiamy życząc zdrowia i spokoju,
zespół Usługi Gastronomiczne