Fundusze Europejskie

Usługi Gastronomiczne Janusz Kacprzak realizują projekt „Dotacje dla firmy na finansowanie i zapewnienie jej bieżącej działalności” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mzowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie trwania projektu.

Wartość projektu: 40 373,01 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 40 373,01 PLN